تماس با ما

سفارت جمهوری اسلامی ایران:

 • ساعت کار سفارت جمهوری اسلامی ایران: 8:30 لغایت 16:30
 • آدرس سفارت جمهوری اسلامی ایران:  شماره 15 خیابان فرانکلین روزولت کد پستی 1050 - منطقه ایکسل شهر بروکسل - بلژیک
 • Avenue F. Roosevelt 15, 1050 Ixelles-Bruxelles-Belgium
 • تلفن سفارت :  026270350 - 0032
 • دورنگار : 027625549 
 • ایمیل سفارت جمهوری اسلامی ایران: iranemb.bru@mfa.gov.ir
 • توئیتر سفارت: iranmissionEU@

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش کنسولی:

لطفا قبل از مراجعه حضوری به بخش کنسولی از سامانه زیر نوبت بگیرید

https://appointment.mfa.ir

 • آدرس بخش کنسولی: شماره 415 خیابان ترورن کد پستی 1150 - منطقه ولوو سن پییر - بلژیک
 • Avenue de Tervueren 415, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
 • تلفن های بخش کنسولی: 
 • پاسخگوئی به امور روادید و تشکیل پرونده دانشجوئی: 027254095-0032
 • پاسخگوئی به امور گذرنامه، مهر خروج دانشجویی، مشمولین و وکالتنامه: 027254997-0032
 • پاسخگویی به امور سجلی، ازدواج و طلاق و تایید اسناد تجاری: 027254596-0032
 • ایمیل های بخش کنسولی:
 • Bru.passport@mfa.gov.ir  امور مربوط به گذرنامه، مهر خروج دانشجویی و مشمولین و کارت ملی
 • Bru.student@mfa.gov.ir امور مربوط به دانشجویی، تشکیل پرونده و تایید مدارک تحصیلی
 • Bru.sejellat@mfa.gov.ir امور مروط به سجلی (شناسنامه، وکالتنامه و ...)
 • Bru.visa@mfa.gov.ir  امور مربوط به روادید و تایید اسناد تجاری
 • آدرس کانال تلگرام بخش کنسولی: iranconsulatBXL@
 • سامانه میخک: www.mikhak.mfa.ir