معرفی سفیر

 غلامحسین دهقانی

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بروکسل 

 

بیوگرافی 

 

غلامحسین دهقانی

 

تحصیلات:

- دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  تهران.

- فوق لیسانس دیپلماسی و سازمان های بین المللی،   دا نشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه.

- لیسانس حقوق سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  تهران.

 

سوابق شغلی:

- سفیر جمهوری اسلامی ایران در بروکسل

- معاون وزیر در امور حقوقی و بین المللی

- مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین الملل 

- سفیر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، نیویورک

- مدیرکل امور سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه

 - دبیر مرجع ملی کنوا نسیون منع سلاح های شیمیایی و رئیس ا داره مرجع ملی معاهدات خلع سلاح

- معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه و جانشین نماینده دائم ایران در سازمان منع سلاح های شیمیایی

- رئیس اداره بولتن سیاسی

- رایزن نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد، نیویورک. ( کمیته سوم ( حقوق بشر و امور اجتماعی) و کمیته اول، خلع سلاح و امنیت)

- معاون و سرپرست اداره سازمان ملل متحد

- کارشناس اداره سازمان ملل متحد

- کارشناس سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند، دهلی نو و رابط سفارت با سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی

- کارشناس اداره معاهدات و حقوق بین الملل عمومی.

- وی طی بیش از سی و پنج سال خدمت در وزارت امور خارجه در جلسات بسیاری در سطح بین الملل و دو جانبه شرکت نموده و ریاست و معاونت جلسات بین المللی متعددی را بعهده داشته است. همچنین ایشان مقالات متعددی را در حوزه روابط بین الملل منتشر نموده و در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه به عنوان استاد میهمان تدریس کرده است.